Webbkurser hos SVA – Säkert hästfoder och Säker vallfoderproduktion

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har två Webbaserade kurser om foder man kan gå. Den ena, Säkert hästfoder, vänder sig till den som köper in hästfoder, producerar hästfoder, har ansvar för utfodring av hästar eller bara vill veta mer om fodersäkerhet.

Den andra kursen heter Säker Vallfoderproduktion och vänder sig till den som producerar hästfoder, har ansvar för utfodring av hästar eller bara vill veta mer om vallfoderproduktion.

Kurserna bygger på självstudier med instuderingsfrågor och avslutas med examinationsfrågor. SVA meddelar att kurserna tar 3-4 timmar. De kostar 475:-.per kurs. Du kan läsa mer om dem på SVAs hemsida: http://www.sva.se/sv/Mer-om-SVA1/Utbildning/