Kursen för Michel Becker flyttad till Stenholmen

Kursen som skulle vara på Lysegården utanför Kungälv är flyttad till Stenholmen. Hovkursen kommer att gå den 1 februari och ridkursen följande dag.