Dags att söka stipendium från Stiftelsen Fjóla

Fjóla frá Kirkjubae herself. Foto: Yvonne Benzian/ishestnres
Fjóla frá Kirkjubae herself.
Foto: Yvonne Benzian/ishestnres

Nu är det dags att söka stipendium från Stiftelsen Fjóla för 2014. Stiftelsen är bildad av Agneta och Henrik Wingstrand och delar ut stipendier till ungdomar mellan 18 och 25 år som bestämt sig för att satsa på islandshästar som yrke. Sökande skall ha för avsikt att vara verksam i Sverige och får gärna vara intresserad av att tävla. Stiftelsen Fjóla har under de tre senaste åren delat ut totalt 600 000 kr till sammanlagt 76 stipendiater. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2014.
För mer information se www.stiftelsenfjola.se