Program för årets avelsmöte

Foto: Sandra Marin/ishestnews.se

 

AVELSMÖTE 1-2 nov 2014

Frimurarehotellet Linköping
Biljettpris 845 kr inkl Ticnet-avgift, föreläsningar och lördag lunch, em-kaffe o middag samt söndag lunch.
www.ticnet.se eller 077-1707070
Hotellbokning: 013-495 30 10 eller frimis@scandichotels.com  Ange kod: ”islandshäst”

Program Lördag 1. nov
12.00    Lunch
13.00    Föreläsning Þorvaldur Kristjánsson på temat: Exteriör/Ridegenskaper
15.00    Em-fika
15.30    Välkommen till AVELSMÖTET !
Presentation av stiftelsens styrelse o avelsledare
Vad har hänt under året
Vad innebär nya organisationen för stiftelsens arbete/uppgifter
Fördelning arbetsuppgifter styrelse/avelsledare/bedömningsansvarig etc
Ekonomi
Bedömningar; antal genomförda under året, antal hästar, platser m.m.
17.00    Årets BLUP / Þorvaldur Árnason
19.30    Mingel med drink
20.00    Middag med prisutdelningar

Program Söndag 2 nov
09.30   Information ”Horses made in Sweden”
09.45   Gruppdiskussioner med följande ämnen:
– Vikande antal hästar till bedömning. Vad kan vi göra för att det ska bli fler?
– Marknadsföring av våra hästar
– Bedömningar  a) Förslag till förbättringar
b) Lokalt arrangerade bedömningar?
– Återgång till krav på ett lägsta bedömningsresultat för att kunna lösa
betäckningslicens?
– BLUP-hingstar, bra/dåligt?
10.45    Redovisning av gruppdiskussioner
11.15     Övriga frågor
11.45    Framtid
12.00    Avslutning
12.30    Lunch
  

Varmt välkomna!  Stiftelsen för Avel