Avelsbedömning på Wången 8-9 juni 2013

Hrimnir från Valne Gård
Hrimnir från Valne Gård

Hrimnir från Valne Gård fick den högsta totalbedömningen som var 8,01 och för ridegenskaper fick han 7,93 som var visningens högsta. Hrimnir visades av Gudmundur Einarsson och ägs av Maria Ärnström.  Nútid från Västeråsen fick högst exteriör med 8,26 och visades av Hjalti Gudmundsson.

Nutid från Västeråsen
Nutid från Västeråsen

De flesta hästarna visades av Gudmundur Einarsson och. Hjalti Gudmundsson. Men på visningen fanns många nya avelsvisare och flera av dem har deltagit i SIFs satsning ”Unga Avelsvisare”. En av dem var Emil Sundström som visade sin Kátina från Korsgården med fint resultat. Yngsta avelsvisaren var Linda Rós Gudnadotter som visade sitt eget sto Snotra från Västeråsen exteriört. Ida Larsson, nyexaminerad hippolog, visade stoet Næla från Kristineberg i 8,0!

Emil Sundström visar sitt eget sto Kátina
Emil Sundström visar sitt eget sto Kátina
Linda Rós Gudnadotter visar Snotra
Linda Rós Gudnadotter visar sin Snotra

 

Årets visning hade få hästar och en anledning kan ha varit att man ändrat tid för visningen. Traditionellt sett har alltid Wångenbedömningen legat i samma vecka som Norrländska Mästerskapen vilket har gjort att flera visare kommit med både visnings- och tävlingshästar till Wången. När nu visningen lagts på helgen har flera valt att visa på annan plats samt att inte komma och tävla på norrländska. Dessutom har fler valt att skippa Wången pga av en extra insatt visning på Romme måndag-tisdag efter norrländska. Jag efterlyser lite regionalpolitik när det gäller planeringa av visningar.

Tack till Lena Fernlund