Þorvaldur Árnason erhöll FEIF:s förtjänsttecken

Þorvaldur Árnason. Foto. ishestnews.se

Under den gångna helgen har FEIF:s årliga konferens gått av stapeln i Stockholm. 
I skrivande stund tilldelades BLUP:ens och passgenens fader, Þorvaldur Árnason FEIF:s förtjänsttecken. Ishestnews bockar och bugar och gratulerar Þorvaldur till denna sällsynta och ärofyllda utmärkelse.