Stort intresse för Tölt in Harmonydagen

Date:

bild 3

Lördagen den 8 februari samlades ett stort antal intresserade på Johanna Elgholms Edeby Gård utanför Mariefred. Arrangörerna hade nog väntat sig en stor uppslutning men kanske inte att hela 57 personer slöt upp kring den nya grenen.

Som första punkt på programmet gick Ia Lindholm igenom utbildningsskalan. Lena Lennartsson  fortsatte med hur man dömer TiH. Man dömer de tre olika delmomenten för sig och även sits och inverkan. Poängskalan går från 1-10 med halvpoäng. Man delar slutsumman med 4. Det krävs lite övning för att formulera bra domarkommentarer som utvecklar ekipagen.

Skärmavbild 2014-02-09 kl. 21.31.25

– TiH-bedömningen rimmar väl med nya domarhandledningen, berättar Malin Schön som var med under dagen. Det känns väldigt bra!

Det var en öppen och fri diskussion kring TiH och under diskussionen försökte man definiera några olika termer som ofta dyker upp så att alla har samma tanke kring dem. Exempel är lösgjordhet, kontakt och schwung. Något många var ense om var just ordet kontakt som säger mer än stöd. Kontakt innebär inte bara tygelkontakt utan också sits, skänklar och inte minst det mentala, samarbetet mellan hästen och ryttaren.

– När det gäller schwung tänker många på sväv, förklarar Malin. Inte något vi hittar i tölten. Men Denni ringde upp Peter Markne som gav en alldeles utmärkt förklaring, nämligen ”elasticitet och muskelkraft i samverkan”!

Det är bra med samstämmighet kring termerna, både för instruktörer och domarna.

Clinic med bra diskussioner

Efter en god lunch var det dags för clinic. Johanna E red tre olika hästar, Emmy Ahnfelt, Caroline Ahlberg och Denni red också de olika nivåerna av TiH. Emmy visade även nivå 1 i trav, vilket man får rida på den nivån. Det diskuterades högt och lågt kring de olika ritterna, poängsättning, svårigheter och fördelar. Deltagarna som inte red stod på ena långsidan under den 2 timmar långa clinicen.

Man tog beslut om vad som händer om ekipaget rider fel väg. Då stoppar domarna och gör ryttaren medveten om misstaget och ekipaget får börja om från med det felaktiga momentet. Man drar av 2 poäng för felridningen.

Så var det dags för en öppen frågestund. Jonas Bring som varit med och dömt Friggs TiH-tävling berättade om sina reflektioner i samband med tävlingen. Det som alla var överens om var att det gäller att komma igång med att arrangera tävlingar, tävla och döma. Och att det är en idé för klubbarna att starta med nivå 1 och räkna med att tävlingen tar längre tid än man tror.

– Ett önskemål från styrelsen är att alla (domare, bisittare, ryttare och arrangörer) ger oss feedback, poängterar Malin.

Redan färdiga islandshästinstruktörer som var med under dagen kan nu lägga till TiH-instruktör till sitt namn. B-instruktörer blir Nivå 1 och A-instruktörer får instruera i alla nivåer. Ifall en B-instruktör vill gå vidare måste man tävla först och komma över en viss poäng. 13 domare gjorde domarexamination men resultatet är inte publicerat ännu.

Avslutningsvis förklarar Malin att TiH kräver noggrannhet, träning och planering. Målet är en långsiktigt hållbar häst. Ridningen och samspelet är viktiga delar, likaså takten som automatiskt blir bättre när hästen är lösgjord.

– Jag måste säga att det är otroligt roligt och rent av beroendeframkallande skrattar Malin. Ett tips är att varken överskatta eller underskatta sin förmåga och kanske börja på nivå 1.

bild 4

Share post:

Related articles

Hovklapper på gatorna i centrala Reykjavik

På Island är hästar ett naturligt inslag i både vardag och kultur och på lördagen den 3 juni...

Så här skriver SIF Avel inför Avels-SM

I år kommer vi att få se ett avels-SM i samband med Sport-SM. Så här skriver SIF avel...

Rommes finaldag – härliga finaler med fina poäng

Som ni redan läst så gjorde Stjáni och Óskar en fantastisk A-final i T1 på Romme idag. Men...