Specifik gen ger flygande pass hos islandshäst

Date:

Björk frá Litlu-Tungu i pass. Foto: Ingela Bjurenborg

Det är en specifik gen, DMRT3, som ger vissa hästar speciella egenskaper när det gäller rörelsemekanik. Genen har en avgörande betydelse för om en häst kan gå i passgång eller om den kan trava i hög hastighet utan att börja galoppera.

Genom forskningen vid SLU och Uppsala universitet finns nu möjligheten att testa om en till exempel en islandshäst har den genetiska förutsättningar för att bli en fyr- eller femgångare. Forskarna har identifierat den specifika genvariant som gör att islandshästar kan gå i pass. Denna gen kallas DMRT3 och kodar för ett protein som har en central roll för ryggmärgens koordination av benens rörelsemönster.
I en viss position i denna gen är C den variant som de flesta hästraser har. Denna variant har dock muterat till ett A vilket resulterar i ett förkortat protein. Proteinet finns i specifika celler i ryggmärgen, så kallade neuroner, och just dessa korsar ryggradens mitt.
Forskarnas hypotes är att neuronernas kapacitet ändras på grund av mutationen vilket tar bort den strikta regleringen i ryggmärgen. Hästarna kan då röra de laterala benparen samtidigt – något som normalt förhindras. Detta har sedan selekterats för i flera hästraser som till exempel islandshästen.

Läs hela artikeln på Hästsveriges hemsida  som även har gott om intressant läsning för alla hästmänniskor!

Lyssna även på Morgonpassets P3, där husdjursgenetikern Leif Andersson förklara om hur de kommit fram till varför islandshästen kan tölta och gå i flygande pass.  Mycket intressant!!

Share post:

Previous article
Next article

Related articles

Fyrgångstoet Miljón fra Berkåsa högst bedömd i Norge

  Vid årets första avelsvisning i vårt kära grannland Norge visades 13 hästar och därav 12 till en totalbedömning....

Bellas ridövning: Åttvolter och övergångar

Det här är en av mina favoritövningar just nu, som passar många olika ekipage på många olika nivåer....

Hovklapper på gatorna i centrala Reykjavik

På Island är hästar ett naturligt inslag i både vardag och kultur och på lördagen den 3 juni...