asd

Rapport från Svenska Islandshästförbundets Framtidskonferens och Riksmöte 2024

Date:

Nya förbundsstyrelsen tillsammans med Anna Iwarsson, RFs ordförande.
Foto: Jannike Moström

Under helgen har ett hundratal personer från 37 lokalföreningar samlats i Uppsala för att delta i Framtidskonferensen och förbundets Riksmöte 2024. 

Framtidskonferens tillsammans med Friends.
Lördagen startade efter lunch med Framtidskonferens. Årets fokus var barn och ungas inflytande och trygg idrott, på plats var representanter från organisationen Friends. Det var föreläsningsdelar som bröts av med diskussioner och samtal i större och mindre grupper. Många goda exempel delades och lyftes under passet och deltagarna lämnade salen med mycket inspiration i bagaget. 

På kvällen genomfördes en gemensam middag med underhållning, pris för bästa outfit och ett musikquiz. Eyvinurs Valkyrior gjorde ett bejublat framträdande bestående av ett urval av låtar de tidigare framfört under en årlig lagtävling. Ett förtjänsttecken i guld delades ut under kvällen, till ingen mindre än Peter Stålhammar. Peter har under många år varit ryggraden i förbundets IT-utveckling på alla nivåer, en enorm ideell kraft och klev ner från posten som Tävlingssektionens ordförande under hösten 2023. Han är dock fortsatt en del av arbetet med några olika digitala lösningar som pågår i förbundet. 

Fullspäckad söndag med öppna möten och Riksmöte.
Söndag morgon startade med fyra olika öppna möten. Fritidssektionen, Tävlingssektionen, Ungdomssektionen och ett möte om föreningsutveckling.  

Johan Andersson och Erik Sporrong från Fritidssektionen berättade om sektionens verksamhet och passade bland annat på att visa upp en av de drönare som sektionens piloter använder för dokumentation. Det blev även en hel del diskussioner i gruppen om hur man ska nå ut till allt fler medlemmar och mötesdeltagarna fick med sig både reflexväst och mössa hem. 

Elin Stockberg, som är förbundets föreningskonsulent, berättade mer om förbundets och lokalföreningarnas roll som idrottsföreningar inom den svenska idrottsrörelsen. Det avhandlades även en del information om LOK-stöd och hur lokalföreningarna kan tänka kring medlemskap och redovisning av aktiviteter. 

Jannike Moström, förbundskoordinator, och Gunilla Lindgren, tf ordförande i TS, höll i tävlingssektionens öppna möte. Man berättade om vad som just nu är på gång i sektionen, gick igenom förändringarna i Rules and Regulations och pratade även om hur man på alla nivåer ska säkerställa ett gott klimat på och runt tävlingsbanorna där arrangörer, funktionärer, ryttare och publik tillsammans tar ansvar för detta. 

Ungdomssektionen hade ett eget möte där de pratade om sin verksamhet och vad som är på gång under året. De gick även igenom hur ett Riksmöte går till så att ungdomarna skulle vara förberedda till mötet. 

Anna Iwarsson inleder mötet. Foto: Jenny Werneholm

Riksmötet – både ett årsmöte och en lektion i mötesformalia.
Efter lite kaffe startade Riksmötet. 93 röstberättigade ombud från 37 föreningar var på plats och även en hel del åhörare, inte minst de ungdomar som genom en satsning från förbundet fått chansen att delta kostnadsfritt. Anna Iwarsson, Riksidrottsförbundets ordförande, ledde Riksmötets förhandlingar mycket professionellt och säkert. På ett mycket pedagogiskt sätt lotsande hon alla deltagarna genom mötesformalian och det var lika mycket utbildning i demokratiska processer som faktiskt avhandlande av alla mötets punkter.  

Niclas Dahlqvist, ordförande i SIF Avel, presenterade stiftelsens verksamhetsberättelse från året som gått. Man har bland annat genomfört 3 avelsvisningar. Något färre hästar visades under 2023 gentemot tidigare år och något färre betäckningar genomfördes. Något man tror påverkats av det rådande läget i samhället och omvärlden. Satsningar som gjort omfattar bland annat en utveckling av Hestur 2.0 och man har nu implementerat Ice Foal som är ett system för att registrera resultaten vid föl- och unghästbedömningar. 

Ungdomssektionen passade på att ta en härlig bild i det populära fotobåset.
Foto: Jannike Moström

Jenny Mandal, avgående vice ordförande i förbundsstyrelsen, föredrog ett axplock ur förbundets verksamhetsberättelse för 2023. Ca 2500 tävlingslicenser såldes under 2023 och de nya barnklasserna C2 och C4 har implementerats. Man har genomfört två svenska mästerskap och tre nivå 1-tävlingar. På utbildningssidan har man genomfört ett antal centrala utbildningar, bland annat Ridlärare I, Ridlärare II och Ridlärare IV. Man har påbörjat arbetet med att aktualisera ryttarmärken och ta fram nytt utbildningsmaterial i samarbete med RF-SISU. Fritidssektionen har genomfört ett antal projekt med hjälp av stöd från Svenskt Friluftsliv. Sverigeritten tog under året ordentlig fart med ca 500 individuella deltagare. Ett föreläsningsprojekt kom alla intresserade medlemmar till dels och Pojkar som rider islandshäst arbetade vidare med att locka fler killar till sporten. Det uppskattade Fritidslägret på Wången lockade 25 deltagare. Man har även jobbat på utökad närvaro på sociala medier och fler digitala träffar. Sverigeritten sprids även internationellt då flera andra FEIF-länder är nyfikna på konceptet. Ungdomssektionen har jobbat på bred front med närvaro på de svenska mästerskapen där de gjort en stor insats med olika aktiviteter för barn och unga. Nationella Ungdomsveckan (NUV) genomfördes på Wången, Lag-SM gick på Fors Gård och man har arbetat mycket med trygg idrott för barn och unga. Man har genomfört fortbildning för de som gått Hästnäringens Unga Ledare (HUL) och Ungdomsledarkurs (ULK). Ett nytt pris instiftades under 2023, Guldskon, och den delas ut till en ungdomsledare i förening som gjort något bra för barn och unga i sin förening. En ungdomsträff genomfördes under SIHS i december och man har kommit en bra bit i framtagandet av konceptet rosettävlingar. 

Kristina Johansson, förbundets controller, föredrog ekonomin för 2023. Ekonomin ser fortsatt bra ut. Den nya förbundssponsorn PAVO har bidragit till ökade intäkter. Förbundet har även fått bidrag från Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Man ser positivt på förbundets fortsatta utveckling. 

Framöver kommer alla medlemmar kunna ta del av samköpsrabatter, tack vara förbundets medlemskap i LRF. Information om detta kommer att kommuniceras ut via förbundets kanaler. 

När propositioner och motioner behandlats så stod det klart att förbundet nu har en ny tydligare beskrivning av distrikten inskriven i stadgan. Lokalföreningarnas distriktstillhörighet avgörs inom vilket geografiskt område föreningen har sitt säte och man har försökt att inte kliva över RF-SISUs distriktsgränser för att på så sätt ge bästa möjliga förutsättningar för samverkan. Framöver kommer förändringar av distriktens verksamhetsområden att genomföras via beslut på Riksmötet. 

Föreningarnas medlemsavgifter till förbundet är alltid en fråga som väcker tankar och känslor och i år hade det inkommit 2 motioner som gällde just detta. Efter lite diskussioner så beslutade Riksmötet att bifalla förbundsstyrelsens förslag, där man sänker medlemsavgiften för ungdomar upp till 26 år till 100 kr, men att övriga avgifter i nuläget lämnas intakta. Ungdomsavgiften omfattar även personer med funktionsnedsättning. Ändringarna gäller från avgiftsåret 2025 och man kommer att fortsätta jobba med denna fråga. 

En diskussion genomfördes angående det tävlingsadministrativa systemet IndTA och distriktet Västsvenska Halland valde att dra tillbaka sin motion när det framkom att IndTA kommer att bytas ut mot ett mer funktionellt system under 2025, där förbättrade funktioner kommer att göra tävlingsadministrationen smidigare. 

Som sig bör genomfördes en mängd personval. På dagordningen fanns det både nyval och omval till poster inom förbundets styrelse och flertalet andra organ. Förbundsstyrelsen tackade av avgående vice ordförande Jenny Mandal och välkomnade i hennes ställe Anne Fornstedt. Tävlingssektionen fick en ny ordinarie ordförande i Gunilla Lindgren och Kristina Johansson (controller) och Catrine Sandberg (ledamot) fick sina förtroenden förnyade på två år. Niclas Dahlqvist tog plats som SIF Avels representant. Kvar i styrelsen är sedan tidigare Ingemar Tapper (ordförande), Sabina Anderberg (Utbildningssektionen), Johan Andersson (Fritidssektionen) och Ida Németh (Ungdomssektionen), som alla har 1 år kvar på sina mandat. 

SIF Avels styrelse fick ett tillskott i Julia Lindh som valdes in som suppleant. Julia är även en del av Ungdomssektionen och sitter som young committee member i FEIFs Breeding Committee. Vi intervjuade Julia tidigare i år, intervjun hittar du här! Valberedningen välkomnade två nya medlemmar då Viktor Elgholm och Lili-Marie Lindström åtog sig varsitt uppdrag. 

Slutligen kan man konstatera att både lokalföreningar och förbund jobbar på för att anpassa sig till alla nyheter som kommit i och med medlemskapet i Riksidrottsförbundet, men det tas hela tiden stora kliv åt rätt håll. Resan kommer att fortsätta under åren som kommer, men en sak är säker. Det finns gott om både kompetens och driv på alla nivåer och det är oerhört spännande att följa med på vägen! 

Jenny Werneholm 

 

Share post:

Related articles

Ny högt bedömd hingst till familjen Williams

På Landsmót beundrade vi hingsten Safír frá Hlíðarenda (e. Skarpur frá Kýrholti u. Therna frá Hlidarenda ue. Thristur frá...

LM 2024: Några röster om Landsmót

  Nu är Landsmót över för denna gång och det har varit en fullmatad, härlig och inspirerande vecka. Ishestnews...

Bildsvep från Falsterbo Horse Shows Icelandic Power

Här kommer ett bildsvep på några av ekipagen som tävlade på Falsterbo Horse Show. Man ser verkligen hur...

Falsterbo Horse Show: – Neptúnus är en häst med något alldeles extra! Josefin efter onsdagens vinst.

Josefin Falkman med Neptúnus frá Lækjamóti II segrade i onsdagens öppna klass tölt. Här berättar Josefin för Hippsons Ida Lindemann. –...