Mycket på gång på Folkungabanan i Linköping

Under 2021 bildade familjen Ljungqvist en ideell stiftelse med syftet att stödja idrottsliga utvecklingen i de föreningar som är aktiva i Linköpings kommun inom islandshästidrotten.

Det formella namnet är Stiftelsen Folkungabygdens islandshästidrott och anläggningen som Stiftelsen förvaltar är Folkungabanan, en tävlings och utbildningsplats för Islandshästidrott.

Stiftelses syfte enligt dess stadgar:
§ 3. Stiftelsen skall ha till ändamål att främja ridning med islandshäst främst med inriktning på unga.

Stiftelsen skall verka för sitt ändamål genom att på Gerstorp i Linköping skapa och driva en utbildnings- och tävlingsanläggning att i första hand nyttjas för de inom Linköpings kommun verksamma ridsportföreningarna anslutna till Svenska Islandshästförbundet.

Viktiga åtgärder för att främja ändamålet är att utveckla anläggningen så att ökade möjligheter för parasport och publika tävlingsarrangemang underlättas.

Stifelsen ska stödja verksamheter och aktiviteter som stimulerar och underlättar en breddning av islandshästidrotten.

————————————————————————————————————————–

Islandshästföreningen Gerstorps Ryttarsällskap (GRS ) har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för att bedriva sin ridskole och tävlingsverksamhet på Folkungabanan.

Andra föreningar, privatpersoner och företag kan också nyttja anläggning för egen ridning och för att arrangera kurser och tävlingar. Rabatt på nyttjande lämnas till de föreningar och dess medlemmar som omfattas av stiftelsen ändamålsparagraf. För enskilt nyttjande krävs anläggningskort.

Stiftelsen har för avsikt i samarbete med intresserade föreningar påbörja ett projekt med inriktning på en successiv utveckling av Folkungabanan.

Punkter i den målbild som finns i stiftelsens intensioner är:

• Tillgänglighetsanpassningar för funktionshindrade till ridhall och ovalbana.
• Utveckling av tävlingsplatsen med breddning till en 6 meters bred mästerskapsbana med läktare. • En fullstor 300 m Gædingakeppnibana.
• Byggnation av permanenta toaletter vid ridhallen/ovalbanan.
• Byggnation av domarehus och flytt av sekretariat.
• Klubbhus med möjlighet för föreningarna att arrangera möten.
• Åskådarplatser till ridhallen och ovalbanan.

Kontakt information epost: folkungabanan@gmail.com
Tillfällig websida hos GRS: https://www.gerstorprs.se/folkungabanan/

Sociala media: https://www.facebook.com/folkungabanan