Gratis foderstatsprogram

Rätt sorts foder i lämplig mängd är en viktig förutsättning för att hålla hästen frisk och sund. Merparten av hästens foder bör vara grovfoder av bra kvalitet.Ny forskning har visat att även högpresterande tävlingshästar kan klara sig på enbart grovfoder. Genom att basera hästens utfodring på hö, hösilage eller ensilage kan många problem undvikas, såsom kolik och beteendestörningar.
För hästägare är det viktigt att kunna beräkna en foderstat som passar varje enskild häst. Kunskapssajten HästSverige www.hastsverige.se erbjuder nu möjligheten att kostnadsfritt räkna ut vad varje häst behöver.

Se mer information om foderstatsprogrammet här.