Clinic för domare med Julio Borba

Clinic med landslagsryttare och Julio Borba med tema god ridning och hästens form. Hur arbetar en häst rätt under ryttare? Hur ser vi skillnad på en häst som har god bärighet och en som inte har det? Vad är ” på tygeln” ? Lösgjordhet och samling? Vad vill vi se på tävlingsbanorna?
26-27 september på Gerstorp nära Linköping.
Mer info kommer!

De FEIF-domare som deltar kommer att sitta med i en diskussionspanel nere i manegen och blir bjudna på deltagaravgiften som är 300 kr för övriga domare på läktarplats.
Kost och logi ordnar och bekostar ni själva.
Anmälan till Anne Fornstedt anne.fornstedt@swipnet.se senast 1 sept.