Feif inbjuder till avelsmöte

Det första öppna internationella avelsmötet kommer att äga rum i Malmö lördagen den 27 oktober, 10.00 – 18.00. Tanken är att aveln av islandshästen är en fråga som all länder där islandshästen finns bör samarbeta med. Under mötet får deltagarna chansen att diskutera olika frågor kring både avel och Feifs arbete. Mötet ska vara en plats för eftertanke och utbyte av tankar och idéer. Feif vill gärna ha direkt input från avlare och ryttare på internationell nivå för att på så sätt kunna utveckla och förbättra både avels- och Feifs arbete.
Var med och delta tillsammans med representanter för avelsarbetet från Feifs alla medlemsländer. Mötet ska försöka utvärdera dagens situation inom avel och fråga vad som kan bli bättre. På så sätt hoppas Feif kunna staka ut framtiden och också försöka hitta vägar för ett bättre internationellt samarbete.

Plats: Radison Blu Hotel, Östergatan 10, Malmö.
Sista anmälnigsdag: 25 september.
Högsta antal som kommer med: 25 personer.
Registrera till: Susanne Fröhlich, office@feif.org (skriv på engelska).
Detaljerad agenda skickas till deltagarna innan mötet.
Mötet kostar 95:- Euro och inkluderar konferensen, dryck, kaffe och lunch. Efter betalning får du en bekräftelse. Kntoinformation:

Susanne Fröhlich, Kurzbauergasse 5/10 1020 Vienna Austria
Easy Bank: Account number: 20010 480 133; Bank code: 14200
BIC: EASYATW1; IBAN: AT581420020010480133

Om du vill bo på hotellet ska du informera Susanne och lägga till 108:- Euro per natt för ett singlerum.