Barbro och Otto Beckströms vandringspris

Varje år uppmärksammar Barbro och Otto Beckström en lovande ungdomsryttare med sitt vandringspris. I år gick priset till Johanna Wingstrand. Ishestnews gratulerar!

Otto Beckström, Johanna Wingstrand med det fina vandringspriset och Barbro Beckström