Nystartad Gæðingaförening i Sverige

 

 

sgf

Svenska Gædingaföreningen är en nystartad ideell intresseförening som kommer att ha sitt fokus på att utveckla, utbilda och väcka intresset för gædinga i Sverige. I sina stadgar skriver föreningen att man även vill värna den isländska hästens historia och framtid, verka för god hästhållning samt att öka kunskapen om Gæðinga i Sverige

Presentation av interimstyrelsen:
Ordförande – Adalstein Adalsteinsson
Sekreterare – Karin Larson
Kassör – Bengt Larson
Ledarmot – Reynir Adalsteinsson, Eva Husbom, Jökull Gudmundsson, Thórir Steindórsson, Bragi Olafsson samt Ivar Arnbjörnsson

Detta gäller fram till årsmötet. Styrelsen kommer att ha sitt första styrelsemöte den 29/12 på Stenholmen i Linköping. Vi tackar Stenholmen för sponsringen av lokal för detta!
Har ni idéer och förslag som styrelsen ska ta upp så tveka inte att höra av er till någon i styrelsen.