Uppmaning att registrera mönstrade unghästar för att de ska komma med i en analys ledd av Thorvaldur Arnasson för SLU

 

Hej uppfödare och avelsintresserade i Sverige. Under 2017 pågår ett stort insamlingsarbete av unghästbedömningsresultat inom FEIF, i huvudsak Sverige och Tyskland. Meningen med detta insamlingsarbete är att Thorvaldur Arnasson, SLU professor, skall göra en genetisk analys för att avgöra sambandet mellan bedömningar av unghästar och äldre hästar.
Materialet börjar bli ganska omfattande ( ca 1500 individer bedömda under åren 2014 till 2017 ). Helst vill vi kunna få med även de föl som är unghästbedömda i Sverige 2017.
Det är sammanlagt 224 unghästar bedömda hösten 2017. Av dem är 62 ännu inte registerade i Worldfengur. Min uppmaning är nu till alla uppfödare som låtit unghästbedömma era föl i år. SKYNDA att registera dem så de kan vara med i materialet. Endast hästar med WF id kommer med.
OM någon enskild arrangör av föl & unghästbedömning under åren 2014-2017 vet med sig att just Du sitter på bedömningsresultat som inte skickats in, utan som ligger i dataformat i en Ipad: ta kontakt med mig så ser vi om jag fått in material.
För andra frågor om undersökningen så är det hjärtligt välkommet att kontakt mig.
Med vänlig hälsning, Marcus Ljungqvist. FEIF Breeding committe.

Marcus kontaktuppgifter är:

marcusljungqvist@icloud.com

Tel: 0708-671450