SIF Avel bjuder in till Avelsråd runt om i Sverige

10849730_10207174322175480_1459565967566982786_n

SIF Avel Inbjudan till Avelsrådslag runt om i landet. Den senaste tidens livliga debatt i sociala medier kring stoavgifter, avelsbedömningar m.m.har visat att det finns ett stort och starkt engagemang hos islandshästuppfödarna i landet. Debatten har också visat att det finns ett stort behov att få ventilera inte bara avgifter och dess storlek utan att också grundläggande principer för det avelsarbete som bedrivs med islandshästen. Som avelsorganisation har SIF Avel en skyldighet att följa utvecklingen av avelsarbetet och behöver ha en kontinuerlig dialog med avlarna. Vi vill därför bjuda in uppfödare av islandshäst till rådslag kring det fortsatta avelsarbetet. Punkter vi vill att lyfta är: Hur ser avelsmaterialet i Sverige ut? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Avgifter och avgiftsnivåer. Avelsvärderingar – BLUP Vilka förändringar/förbättringar behöver vi göra inför säsongen 2016? Avelsledaren Heimir Gunnarsson och John Ljungqvist (ordf SIF Avel) kommer att genomföra träffarna huvudsakligen kvällstid på följande platser: 12/2 Helsingborg i anslutning till Idunns årsmöte 13/3 Emmaboda 14/2 Linköping 15/2 Göteborgs-området 16/2 MellanSverige/Mälardalen 2/3 Östersund Vi återkommer inom kort med mer precis plats och klockslag. Efter genomförda rådslag kommer vi att sammanställa lämnade förslag och synpunkter som beslutsunderlag för en översyn av bedömningstillfällen, avgifter mm inför säsongen 2016. Vi hoppas på stor uppslutning på träffarna och många konstruktiva förslag Varmt välkomna!