Se själv! Garún frá Árbae – stoet med högst totalpoäng

Tack Birtingur Roan för film på Garún!