Bastian satte 10,0 för tölt

Bastian
Foto: Sofie Lahtinen Carlsson/www.toltaren.wordpress.com

Bastian frá Þóreyjarnúpi erhöll i skrivande stund 10,0 för tölt på avelsvisningen i Danmark.
Han har nu 8,61 för ridegenskaper som 4-gångare och erhöll även 9,5 för form under ryttare och vilja. Bastian är E: Bragi frá Kópavógi och U: Saga frá Þóreyjarnúpi (UE: Huginn frá Haga I). Grattis till ryttare och delägare Tryggvi Björnsson och Halldór Gísli Gudnason!