Feather Prize för god ridning

Det är ett ärevördigt pris för god och harmonisk ridning som gick till Christina Johansen Danmark.