Tag: Anna Stenbeck

Sitsen som verktyg för ökat samspel och prestation! Intervju med Anna Stenbeck.

När Beatrice von Bodungen berättade om den hjälp både hon och Hördur fått av Anna Stenbeck så ville vi veta mer. Vi tog kontakt...