WorldFengurmöte i Strömsholm


I dagarna hölls ett stort möte mellan nyckelpersoner inom WorldFengur och SIF på Strömsholm i Sverige. B la Göran Häggberg. Arne Rulander och Margareta Hoveklint fanns på plats. På mötet diskuterade man viktiga synkroniseringar mellan SIF och WF liksom hur man kan förbättra WF för just uppfödare.
Dr. Þorvalður Árnason slöt även upp och gick igenom nya förslag genom funktionen ”viritual mate selection” på WF och hur man eventuellt skulle kunna välja hingstar efter specifika egenskaper. Representanter från Sveriges Lantbruks Universitet, SLU i Uppsala, kom även till mötet för att diskutera det goda samarbetet WF haft med SLU i form av DNA-typning av islandshästar. Detta är mycket goda nyheter för islansdshäst Sverige och det blir spännande att se resultat och förbättringar av samarbetet mellan WorldFengur/Ísland och SIF/Sverige på sikt.