Workshop om hästforskning på Chalmers 11/9 2012

Chalmers håller för närvarande på att utreda om det skall ske en satsning på forskning i relation till idrott. Eftersom hästsporten är en av de största sporterna i Sverige kommer vi att arrangera en workshop på eftermiddagen den 11/9 2012, för att se om det finns forskningsbara problem inom hästsporten som delvis kan lösas med hjälp av fysik/materialvetenskap eller annan teknik på Chalmers. Liknande workshopar har arrangerats inom t.ex. segling, tennis, innebandy, löpning och cykling.

Workshopen kommer att ha föredrag med företrädare från bland annat olika discipliner inom hästsport, veterinärmedicin, fysik/materialvetenskap, och företag , och diskussioner där workshopens alla deltagare får beskriva problem, komma med idéer och beskriva sin kompetens.
Föredragen kommer att ske inom tre teman:
*Prestation / Sport
*Hästhållning / Stallarbete / Samhällsbyggnad
*Hållbarhet häst/ryttare/kusk

Diskussionen får gärna röra många olika aspekter och vara gränsöverskridande. Frågeställningarna får gärna vara öppna, och sedan ser vi om de går att knyta till fysik/materialvetenskap. Ett lyckat resultat från workshopen skulle vara formuleringen av ett antal forskningsbara frågor och idéer om framtida samarbeten. I förlängningen kan hästforskningen även komma att integreras i grundutbildningen på Chalmers, och då kan vi erbjuda en ny karriärväg för hästintresserade ungdomar.

För alla deltagare finns en möjlighet att ta med en poster eller produkter att visa upp. I augusti kommer vi att skicka ut ett fullständigt program, men redan nu kan ni anmäla Ert deltagande till via länken nedan. Workshopen är kostnadsfri och ni får gärna sprida inbjudan till andra intresserade.

http://www.chalmers.se/en/areas-of-advance/materials/research/sports/Pages/Workshop-research-horse-sports.aspx

Välkommen med Er anmälan och med idéer om lämpliga frågor!