VM2019: Se själv! Wow! Magnús och Valsa! Stilpass.

Wow wow wow. Vad sägs om 9.0 för läggningen, 9.0 för kvaliteten på tidtagningssträckan, 9.5 för nedtagningen och eftersom tiden blev 7.9, dvs under 8 så fick ekipaget 10 även för tiden. Det blir sammantaget 9.58! Njut nu!