Videointervju med Elsa Teverud och Pierre Sandsten Hoyos efter uttagningen i femgång

Pierre och Elsa berättar om sina femgångsuttagningar som båda ledde in i A-final. Grattis till båda!