Utvecklingsmöte för att arbeta vidare med Tölt in Harmony – enklare varianter på väg!

Johan Häggberg på Mist från Lind, vinnare av den första TiH-tävlingen Foto: Zanna Hofvander

Söndagen efter Vintermästerskapen ordnades ett utvecklingsmöte kring Tölt in Harmony där man tillsammans med Tävlingssektionen i SIF funderade kring grenens framtid. Syftet var att arbeta fram mål, strategier och aktiviteter för att utveckla Tölt in Harmony. De som deltog i mötet var glada och entusiastiska och ville gärna fortsätta arbeta för att utveckla grenen och etablera den som tävlingsform.

Från Svenska Islandshästförbundet vill man i dagsläget att TiH ska vara en inofficiell gren. Ifall grenen ska vara med på större internationella tävlingar ska utvecklingen till officiell gren ske på uppdrag av de länder som är intresserade. Sverige kommer i dagsläget att samarbeta med Island kring grenen.

Gruppen kom också överens om att arbeta fram en gedignare domarhandledning och att det ska finnas en demofilm att tillgå på Internet.

Ett enklare tävlingsprogram ska tas fram för att lokalföreningar och tävlingsarrangörer gärna vill att många ska kunna tävla i grenen. Redan nu skissar gruppen på de enklare varianterna. Det kan räcka med en domare per tävling, även om det är önskvärt med två eller tre.

Redan godkända domare, oavsett nivå ska få döma grenen, men måste först få en introduktion. Gruppen ska ta fram riktlinjer för tävlingsarrangörer och vad som krävs för att få behörighet att döma TiH.

Den 18 april räknar man med att på Stenholmen kunna demonstrera de enklare varianterna av TiH i samband med en workshop för SIFs ryttarmärken.

Förhoppningen är också att några ”tävlingsrävar” ska börja tävla, det kommer att göra grenen mer åskådarvänlig och kul. Och att så klart även de på en lägre nivå ska testa och träna mot att bli bättre och bättre.

Denni Hauksson på Sjór Foto: Zanna Hofvander