Svenska Islandshästförbundets styrelse 2013

Det här är SIFs styrelse 2013:

Ordförande:                       Göran Montan      omval           2 år

Vice ordförande:               Jan Ljungholm      nyval            1 år

Ekonomi Controller:        Henrik Moe             kvarstår       1 år

Sekreterare:                       Sara Jonhammar    nyval            2 år

Ledamot:                            Tanja Zabel              nyval            2 år

Ledamot:                            Nina Bergholtz        nyval            2 år

Ledamot:                            Lotta Witt Hegardt  nyval           2 år

Suppleant:                          Anette Forslund       fyllnadsval 1 år