SLU vill ha hårprover för gångartsstudie

 

Foto: Karin Cederman
Foto: Karin Cederman

På SLU fortsätter en grupp att titta på sambandet mellan genen DMRT3 och våra hästars olika gångarter. Man tittar även på om det finns ytterligare gener som påverkar.

Forskarteamet söker nu ytterligare hårprover från fem-, fyr- och tregångare. Man har redan fått in en hel del prover som analyseras nu. Efter att analysen på varje enskild häst är gjord får den som skickat in provet resultatet via e-post.

Kim Jäderkvist på SLU uppmanar också dem som rekvirerat material att skicka in proverna.

Läs mer här!