Se Magnús och Hraunar! Video!

Magnús Skúlasons och Hraunar frá Efri-Raudalaeks ritt från femgångsuttagningen.