Riksidrottsstyrelsen nekar medlemskap till förbund trots att de uppfyller alla kriterier

Date:


Den 24-26 maj är det dags för Riksidrottsmötet (RIM) där befintliga medlemsförbund i RF bland annat ska rösta om vilka nya förbund som ska få bli medlemmar. Det finns ett statligt anslag på 1,3 miljarder att dela på för de idrottsförbund som ingår i RF. Svenska Islandshästförbundet (SIF) är ett av de förbund som Riksidrottsstyrelsen rekommenderar inte ska bli medlemmar, trots att de uppfyller alla kriterier. 


SIF kvalificerar sig på samtliga kriterier som anges som krav för att bli ett medlemsförbund. SIF uppfyller även den nya förutsättningen för att vara ett så kallat större medlemsförbund med råge. Islandshästsporten är även en av få sporter där unga som gamla samt kvinnor och män tävlar på lika villkor.

Sverige en av världens främsta nationer inom islandhästsporten. Vid VM 2017 tog Svenska landslaget 14 medaljer samt satte ett världsrekord. Vid NM 2018 tog landslaget 25 medaljer och blev bästa nation.

– Vi kan inte förstå hur ett idrottsförbund som uppfyller alla kriterier för att vara medlem i Riksidrottsförbundet (RF) riskerar att inte bli antagna som medlemsförbund. Våra medlemmar har rätt att vara en del av den svenska idrottsfamiljen eftersom vårt idrottsförbund uppfyller alla krav som ställs, säger Anna Albinsson, ordförande för Islandshästförbundet.

– Vi förväntar oss att RF ska leva upp till det de säger sig stå för – det vill säga att vara öppna och inkluderande samt att all idrott som sker i föreningsform ska innefattas i den svenska idrottsfamiljen, fortsätter Anna Albinsson.

Kriterier för medlemskap i Riksidrottsförbundet

•    Förbundet ska bedriva/administrera idrott – vilket SIF gör
•    Förbundet ska vara en ideell förening – vilket SIF är
•    Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. – SIF följer dessa och har dem i sina stadgar.
•    Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad med verksamhet inom till RF redan anslutet SF – Se förklaring nedan.
•    Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1500 medlemmar
–    SIF har 65 medlemsföreningar och 6 914 medlemmar

– Vi har ansökt om medlemskap vid fyra tillfällen och har varit nära att bli invalda tidigare. Nu gör vi vårt bästa för att visa övriga medlemsförbund i RF att vårt förbund är en värdig medlem i RF. Vi ställer oss naturligtvis frågande till ett nekande när vi så tydligt uppfyller alla krav, säger Anna Albinsson.

Riksidrottsstyrelsens motivering till att SIF inte ska bli medlem i RF är att SIF borde ingå i Svenska Ridsportförbundet (SvRF). De menar att förbundens verksamheter är närbesläktade eftersom vi använder samma redskap (häst). Sporterna utförs dock utifrån helt skilda regelverk och skiljer sig både vad gäller sportens utförande och vad som bedöms, precis som inom många andra idrotter med gemensamma ”redskap”.

Enligt det internationella Islandshästförbundet FEIF, som fastställer islandshästsportens regelverk, stadgar med mera, krävs det att förbund som företräder en nation inom FEIF enbart ägnar sig åt islandshäst. Detta innebär att SvRF inte kan företräda Sverige i FEIF. Utan medlemskap i FEIF kan islandshästtävlingar inte genomföras, de svenska landslagen kan inte delta på internationella tävlingar och mästerskap som till exempel VM och NM.

– Vi har verkligen försökt hitta en lösning. För att jämföra så vore det som att be FIFA ändra en av sina grundstadgar för att Svenska Fotbollsförbundet skulle få komma med i RF (om de nu inte redan var med). Vi har fört samtal med SvRF om detta och förslagit att vi ska ha samma lösning som övriga nordiska länder har med sina ridsportförbund, men tyvärr har SvRF inte varit intresserade av att titta närmare på en sådan lösning. Därmed återstår för oss, om vi ska kunna fortsätta utöva vår idrott, enbart alternativet att vara ett eget medlemsförbund i RF, fortsätter Anna Albinsson.

Andra förbund med samma redskap
Det finns flertalet medlemsförbund i RF som har gemensamma redskap men ändå är helt skilda sporter. Precis som det är med Islandshästsportens discipliner och de discipliner som ingår Ridsportförbundet.

Exempel:
•    Bandy och ishockey har gemensamma redskap (skridskor och klubba) men är egna medlemsförbund.

•    Skridskoförbundet och konståkningsförbundet har gemensamma redskap (skridskor) men de är egna medlemsförbund.

•    Golf och bangolf har gemensamma redskap (golfklubba och golfboll) men är egna medlemsförbund

Antalet personer som årligen och regelbundet rider islandshäst är många fler än medlemsantalet, enligt en undersökning 2012 var det ca 25 000 aktiva utöver medlemmarna, detta har sedan dess ökat.

De återfinns både på de populära turridningsfirmorna och på ridskolor (SIF har till skillnad från SvRF inget obligatoriskt medlemskap för ryttare). Islandshästridning är mycket uppskattad bland personer med funktionsnedsättningar och inte minst bland barn, ungdomar och seniorer som utöver tävlingsridning alla har ett aktivt friluftsliv genom att rida i naturen.

Det finns 65 föreningar spridda över hela Sverige, här är länk för att hitta samtliga föreningar, fördelade på de olika länen i Sverige: http://www.icelandichorse.se/MEDLEM/.

Se även pm som bifogad pdf.

För mer information kontakta:

Anna Albinsson, ordförande för Svenska Islandshästförbundet
Tel: 070-522 26 11
Mail: anna.albinsson@icelandichorse.se

Ulrika Backan, ledamot Svenska Islandshästförbundet
Tel: 070-562 87 77
Mail: ulrika.backan@wangen.se

Share post:

Related articles

– Målet är att jag ska sitta centrerat och kommunicera med små hjälper, förklarar Beatrice von Bodungen

Beatrice von Bodungen har med sin Hördur frá Varmadal gått från klarhet till klarhet. Under förra årets SM gjorde vi en...

Rekordintresse för ny islandshästtävling – fokus på ungdomar och välgörenhet

Islandshästar, käpphästtävling, marknadsgata och lotteri till förmån för Min Stora dag när Hella Islandshästar och Nannarps Gård satsar...

Hästarna bryter isolering, ger glädje och egenvärde – Annas hästar både tävlar och jobbar med ungdomar

Den 6:e april tävlade Sæli frá Bakkakoti tölt på Rickebasta. Två dagar senare jobbade han som terapihäst i...

Falki Skistars – Vägen mot Lag-SM 2024. 

Lag-SM är en tävling för ungdomar mellan 13-21 år där man inte bara tävlar i gångartsgrenar utan även...