Nyheter från FEIFs Sportmöte 2012

Date:

Här presenteras i korthet den viktigaste informationen och antagna förslag till förändringar:
Den nya domarhandledningen planeras att vara klar 2013/2014.
Island presenterade det nya gaedingakeppnireglementet. Reglementet ska kompletteras med information om att gaedingakeppni får ridas på en passbana, eftersom det utanför Island är ovanligt med 300 m ovalbana
2012: Den goda ridningens år. Bra ridning ska premieras på flera sätt. På varje WR-tävling ska domarna utse minst en vinnare av ”Domarnas pris för god ridning”, och domarna ombeds att markera för publiken när man gör ett tillägg på poängen för god ridning. Mer info om detta kommer att skickas ut från FEIF.
Man beslutade att ta bort möjligheten för ryttarna att ändra gångartsföljden i finalerna i fyrgång och femgång. Man får nu endast rida enligt FIPOs förslag på gångartsföljd. Angående val av startbox vid passlöp: FIPO 8.5.5 ska ändras så att regeln blir den att det snabbaste ekipaget i en startgrupp får, innan ekipagen kallas till start, bestämma vilken startbox ryttaren vill ha, utan möjlighet att ombestämma sig efter det att startproceduren har börjat. Om inget av ekipagen har en tid lottas startordningen och det ekipage som har första positionen får välja box.
Återigen diskuterades T1 finaler, och hur de kan anpassas så att hästarna inte blir alltför trötta och skadar sig. Resultatet blev att inga förändringar kommer att göras vad gäller utförandet av T1-finalerna. Men texten i domarhandledningen ska ändras så att man inte längre efterfrågar extremt snabbt tempo tölt, och domarna ombeds att döma därefter. Det är inte alltid snabbast som är bäst utan ett snabbt tempo med vacker välbalanserad tölt.
FEI har föreslagit en ny regel som säger att om en häst blöder någonstans på kroppen, inkl munnen, under en tävling så ska ekipaget diskvalificeras. FEIF föreslår att vi ska följa FEI i frågor som rör hästens välfärd. Om regeln träder i kraft inom FEI föreslår möte det inom FEIF ska hanteras enligt följande: om en häst blöder under tävling ska ekipaget diskvalificeras från det delen av tävlingen där skadan sker, dvs om hästen blöder under en final så diskvalificeras ekipaget från finalen men ej från uttagningen, om en skada sker under ett av fyra passlöp så behåller ekipaget ev tid från tidigare löp. Om hästen blöder under prisutdelning sker ingen diskvalificering. Så snart en veterinärkontroll visar att hästen är ok att starta får ekipaget starta igen i nästa anmäld gren eller i final. Denna regel träder i kraft när/om FEI antar regeln.
Kravet på antalet dömda tävlingar för FEIF-domare för att få behålla sin domarstatus ändras från 5 WR-tävlingar under en tre års period till 15 WR-dagar under samma period.
Mötet var överens om att enskilda länder inte ska utse domare till VM utan alla 13 VM-domare ska utses centalt från FEIF. Antalet starter i femgång minskar i de flesta FEIF-länder. För att höja statusen på femgången föreslår man att F1-finalen ska ligga sist på större tävlingar. Så kommer det att vara på nästa VM och Sverige kommer att göra på samma sätt på SM och NM.

Pia Andrésson/TS

 

Share post:

Previous article
Next article

Related articles

Sammansvetsat gäng är i full gång med att arrangera NM 2024. Fram till 1 mars kan du köpa rabatterade biljetter!

Planerar du att åka till NM 2024? I år är Danmark värdnation och tävlingarna går av stapeln i...

SIF Avel bjuder in till gratis Worldfengurwebinar den 4 mars

    WorldFengur, databasen där i stort sett hela världens islandshästar är registrerade är en magisk kunskapsbank, även för dig...

Film: Louise Löfgrens och Filippa Hellténs hela clinic från Eurohorse

  Vi har fått möjlighet att publicera Louise Löfgrens och Filippa Hellténs clinic från Eurohorse. Under clinicen visar och förklarar Louise och...

IceFoal- Ny officiell sajt för unghästmönstringar

    Den nya sajten IceFoal som är specialutformad för föl och unghästmönstringar laserades officiellt i veckan. Det är avelsledaren...