Nordic Icelandic Horse Collaboration – ett nytt sätt att samarbeta för de nordiska länderna

Date:

     

Lárus Ástmar Hannesson och Even Hedland

                                                                                                                           

Tack Lena Liedberg för rapporteringen!

Under de Nordiska Mästerskapen på Margaretehof passade den nybildade nordiska föreningen Nordic Icelandic Horse Collaboration – NIHC–  på att hålla ett möte och Ishestnews fick möjlighet till en pratstund med ordföranden i det norska förbundet, Even Hedland samt ordförande i det Isländska förbundet, Lárus Ástmar Hannesson. Styrelsen består av ordföranden från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna.

Efter VM i Norrköping 2005 började några av ledarna för de olika nationella islandshästförbunden diskutera möjligheten att formalisera ett samarbete kring att arrangera stora evenemang i framtiden. Grunden var att man såg de stora ekonomiska konsekvenserna som ett VM kan föra med sig för en mindre organisation. Man började med att mötas två gånger om året och jobbade med flera olika saker. Så småningom bestämde man sig för att gemensamt ansöka om att få arrangera VM i Herning 2015. Så blev fallet och VM blev en stor framgång på flera sätt, även om ekonomin fortfarande blev en stor utmaning.

Efter VM 2015 såg man därför ett behov av att ytterligare formalisera samarbetet. Från och med 2018 blev NIHC registrerat i Norge med ett eget organisationsnummer. Det ger helt andra möjligheter än tidigare att söka ekonomiskt stöd i exempelvis EU, Nordiska rådet och i fonder i de olika länderna. Detta kommer att ge helt andra och nya möjligheter att starta gemensamma projekt för allas bästa och för att utveckla islandshästsporten i de olika länderna.

Syftet med NIHC är att stärka islandshästaktiviteter och stödja länderna i att utvecklas i alla avseenden inom sport, utbildning, fritid (leisure) och avel.

Under mötet på Margaretehof sattes tre olika projekt igång som man kommer att arbeta med i framtiden.

En grupp kommer att titta på hur NM ska organiseras då det gäller sport-  och gaedingagrenar och hur man ska locka publik till olika evenemang. Antalet hästar, kvalitén på hästarna och prestationerna har blivit väldigt mycket högre under de senaste åren men publiken har hittills inte ökat i samma takt.

Utbildningsgruppen kommer att jobba för att ha en gemensam utbildningsstrategi i de nordiska länderna och man pratade också om att ha gemensamma bestämmelser för ridmärken, något som skulle underlätta vid anställningar och arbetsansökningar. Ett gemensamt utbildningssystem skulle också göra det möjligt att kunna använda fler examinatörer över nationsgränserna.

En arbetsgrupp med redaktörerna för våra medlemstidningar tillsattes också. Tanken är att denna grupp ska titta på hur tidningarna fungerar och finansieras och hur man kan hjälpa varandra att få ner kostnaderna för tidningsproduktionen.

NIHC kommer också att ha stort fokus på fritids- och turridning samt medlemsrekrytering. Tillgången på ridvägar är olika i de olika länderna och vi kan helt säkert lära mer av varandra. Medlemsrekryteringen är mycket viktig för alla och samtliga länder behöver öka antalet föreningsmedlemmar.

Avslutningsvis vill man också nämna att man ser på vilka möjligheter World Fengur och Sports Fengur kan ge oss i framtiden. Det är vi medlemmar som gemensamt äger det viktiga verktyget som World Fengur är och ska fortsätta vara i framtiden.

Entusiasmen i det nordiska samarbetet är mycket stor och man ser fram emot att inte bara träffas i samband med stora mästerskap och evenemang utan också via Skypemöten. Allt för att bli starkare tillsammans i vår islandshästvärld.

 

Share post:

Related articles

Reportage från den inspirerande hästfestivalen på Sundabakki med föreläsningar, clinic, hingstar och annan inspiration

  Lördagen satt vi bänkade i det ljusa ridhuset på Sundabakki. Det var dags för Hästfestival. När Vignir Jónasson...

De kom, de sågs i passage, de segrade! Olil och Glampi vann kvällens gædingalist

Och inte bara passage utan även ökad tölt, samlad tölt, explosiv galopp och tillbaka till samling. I kvällens...

Islandshästens dag är tillbaka den 26 mars i Helsingborg

  Äntligen är det dags för Islandshästens dag i Helsingborg igen. Liksom många andra event fick tävlingen ställas in...

En pratstund med Jenny Mandal om Gædingalist. ”Grenen ska visa islandshästens genuina särart med uttrycksfulla rörelser och bra gångarter!”.

Som vi redan tidigare kunnat läsa har Gædingafimi bytt namn till Gædingalist. Om vi översätter till svenska så...
sv_SESvenska