Mars månads prenumerationsintäkter går oavkortat till Ukraina

Bild: Djurdesign

Ishestnews kommer att låta alla mars månads intäkter oavkortat gå till UNHCR och deras arbete med att hjälpa till i nödläget i Ukraina. 

Demokrati och medmänsklighet måste få råda!

Prenumeration köper du HÄR.