Magnus Skúlason och Josefin Birkebro på SIF´s hemsida

Så här står det på SIF´s hemsida angående att Magnus Skúlason och Josefin Birkebro efter SSM temporärt fått lämna landslaget:

”Landslagsledningen har den 30 maj 2012 via Feif tagit del av en domarrapport angående osportsligt uppträdande på Sydsvenska mästerskapen den 18-20 maj 2012.
Med anledning av denna rapport samt det landslagskontrakt som landslagsryttare undertecknat, avskiljer landslagsledningen Magnus Skúlason och Josefin Birkebo temporärt från landslaget och därmed också de landslagsförmåner som medföljer en landslagsmedlem. Med stöd av Tävlingsreglementet (svenska tillägget p.26.7) överlämnas ärendet omedelbart till disciplinnämden för fortsatt handläggning.”