Löfgrenstiftelsen – för att hjälpa barn tillbaka till en bra skolgång

 
 
Margret och Louise Löfgren har grundat en stiftelse – Löfgrens stiftelse –  som ska hjälpa barn som inte går till skolan att genom möten med islandshästen komma tillbaka till en bra skolgång. Ishestnews ser fram emot att höra lite mer med Margret och Louise om deras tankar med stiftelsen. Här är stiftelseförklaringen så länge:
 
• Vi vill göra skillnad för barn och ungdomar som har en lång
och oroande skolfrånvaro med hjälp av hästens läkande kraft!
 
• Målet är att ta fram en framgångsrik metod för denna elevgrupp med
utgångspunkt från hästens läkande kraft.
 
• Alternativ skolmiljö med undervisning utifrån elevernas specifika
förutsättningar och behov.
 
• Verksamheten ska vara ett komplement och ha ett nära samarbete med elevens hemskola.
 
På sikt slussas tillbaka till sin ordinarie skola.
 
Vår verksamhet ska följa skolans styrdokumen
 
Foton: Caroline Svensson