Jonas Bring funderar kring nya domarhandledningen!

Date:

 AbelRumpa

 

Måndag kväll dömde jag en trevlig tävling på Backome. Den hade kommit till på relativt kort varsel eftersom många ville ha en ytterligare chans att kvala till SM. Under denna tävling förstod jag varför så många har varit negativa till den nya domarhandledningen och gett uttryckt för att de inte förstått sina låga poäng.

Tänk på att jag här framför min åsikt, baserad på min erfarenhet och min kunskap. Eftersom alla fortfarande är nybörjare vad gäller den nya handledningen är inget hugget i sten.

Det var många bra ryttare och hästar på tävligen. En del fick bra poäng andra fick sämre.

Så hur kan bra ryttare på bra hästar få låga poäng? Det är ganska enkelt, de visar inte vad vi domare efterfrågar. En del ryttare rider alltså fortfarande efter de bedömningskriterier vi nu lagt bakom oss.

Vad gör då ryttare för fel när de rider efter gamla kriterier? Låt mig ge två exempel som förekom på tävlingen:

Form med hjälp av stången
Traditionellt har vi talat om uttrycksfull form. En hel del ryttare har format sina hästar med stångbett och drivit som katten. Resultatet har ofta blivit en häst med hög nacke, nästan lodrät panna, stora rörelser men med tydliga brister i lösgjordhet. Med det gamla synsättet har bristen i lösgjordhet ofta till viss del kompenserats av den uttrycksfulla formen och de stora rörelserna, varpå höga poäng har utdelats.

Om detta har varit en korrekt bedömning enligt det gamla sättet att döma eller inte är tveksamt, men så har det varit. Med dagens domarhandledning skall hästen däremot vara huvudsakligen lösgjord för att komma över 6,0.

Ekipage som inte är huvudsakligen lösgjorda får inte över 6, hur flotta de än är.

Det var några ekipage på måndagens tävling som red på detta sättet med låga poäng som följd. En del tycker att denna bedömningen är märklig, men det är bara att fråga sig om det är korrekt ridning att forma med stången? Det är det inte, det är till och med tämligen dålig ridning!

Stora rörelser på bekostnad av balans
Har du också stolt visat filmer på flotta islandshästar för storhästkompisar som undrar varför vi rider slängtrav? I vår fokus på rörelser har vi traditionellt ridit väldigt fort, särskilt i trav. Men klarar hästarna tempot? Tänk på att de skall vara lösgjorda och balanserade. Bra rörelser kan ytterst lite kompensera för brist på lösgjordhet; det kan inte hjälpa ekipaget över en brandvägg. Trots detta rider en hel del fortfarande i betydligt högre tempo än vad både de och hästarna klarar med bibehållen korrekthet. Är det god ridning?

Detta var två tydliga exempel på hur den nya handledningen påverkar, helt i enlighet med ridhandböcker, utbildningsstegar och allt vad det heter. Låt oss betrakta några intressanta brandväggar i den nya domarhandledningen:
• Takt- och balansproblem, max 5
• Ej huvudsakligen lösgjord, max 6
• Mindre formfel, max 7
• Medelrörelser, max 7
Alltså kan man dra slutsatsen att man inte kan kompromissa med takt, balans eller lösgjordhet till förmån för form eller aktion. Det är dömt att misslyckas, förutom att det är ridmässigt tvärfel.

Det torde inte vara okänt för någon tävlingsryttare att domarhandledningen har ändrats så jag har lite svårt att begripa varför man inte rider efter de nya kriterierna. Har informationen varit dålig? Är det ett problem att den från början inte funnits på svenska? I min klubb har jag tre eller fyra gånger under våren haft genomgångar av handledningen i samband med programridning. När ekipaget ridit sitt program har vi pratat igenom hur jag bedömt det och hur programmet kan visas bättre.  Gauti kan knappast varit ensam om en sådan aktivitet.

Vissa är kritiska till den nya handledningen eftersom den upplevs ha en negativ grundsyn och uppmuntrar domarna att leta fel. Visst är det så att jag som domare inte särdeles bryr mig om stora rörelser på en häst som går emot, men man kan också läsa handledningen positivt. Som domare måste man fundera på vad den nya handledningen vill premiera, och agera därefter. En välriden häst med medelrörelser kan mycket väl få 7, skall ofta ha det också. Det kommer nog dröja till det stora flertalet domare dömer så, men det är något jag hoppas på. Dock är inte den typen av ekipage så vanliga, troligen för att det tidigare inte lönat sig tillräckligt.

Slutligen är ju grundfrågan vad vi vill premiera, spektakulära hästar eller korrekt ridning? I mitt synsätt är den korrekta ridningen vägen till verkligt häftiga hästar. Kanske är det numera smartare att lägga sina pengar på duktiga instruktörer istället för att köpa en ny häst; igen!

Jonas Bring!

Share post:

Related articles

De kom, de sågs i passage, de segrade! Olil och Glampi vann kvällens gædingalist

Och inte bara passage utan även ökad tölt, samlad tölt, explosiv galopp och tillbaka till samling. I kvällens...

Islandshästens dag är tillbaka den 26 mars i Helsingborg

  Äntligen är det dags för Islandshästens dag i Helsingborg igen. Liksom många andra event fick tävlingen ställas in...

En pratstund med Jenny Mandal om Gædingalist. ”Grenen ska visa islandshästens genuina särart med uttrycksfulla rörelser och bra gångarter!”.

Som vi redan tidigare kunnat läsa har Gædingafimi bytt namn till Gædingalist. Om vi översätter till svenska så...

Sofia Hallin funderar – Känslig, lugn eller bara missförstådd häst och vad är skillnad mellan Sverige och Island?

Jag fick en fråga om vad som är dom största skillnaderna mellan hästarna som kommer från Island och...
sv_SESvenska