Islandshästsporten nekas samarbete med Svenska Ridsportförbundet

SIFLogotype

Trots upprepade försök där Svenska Islandshästförbundet (SIF) omarbetat sina önskemål har Svenska Ridsportförbundet (SvRF) gång på gång nu en gång för alla nekat Svenska Islandshästförbundet samarbete på förbundsnivå. Om även Riksidrottsförbundets nu på sin årsstämma den 30 maj säger nej till SIFs ansökan om direkt medlemskap till RF, får detta ödesdigra konsekvenser för SIF och den populära islandshästsporten i Sverige

Svenska Islandshästförbundet (SIF) har i över 20 års tid kämpat för att vara en del av gemenskapen i svensk idrottsrörelse och med möjlighet att ta del av det statliga idrottsstödet på c:a 1,7 miljarder. Därför har Svenska Islandshästförbundet upprepade gånger sökt avtal om samarbete/medlemskap.

SIF uppfyller samtliga kriterier för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Riksidrottsförbundet har dock verkat för att SIF och SvRF istället skall samverka i form av avtal förbunden emellan. Ett sådant tecknades i början av 2014 men sades upp av SvRF ca 12 månader senare med motiveringen att det gemensamma utvecklingsarbetet inte fungerade. RF åtog sig att upprätta ett nytt förslag till samarbete på mer övergripande förbundsnivå. Detta accepterade SIF i sin helhet men Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har nu sagt nej.

För närmare information ring eller maila Gunnar Werner Projektledare SIF 0705-670 760 gunnar.werner@gmail.com

Skärmavbild 2015-05-26 kl. 20.06.36