Ingen sammanslagning av Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet

Svenska Ridsportförbundet och Svenska Islandshästförbundet fortsätter som två skilda förbund.

Efter att ha tittat på olika lösningar tillsammans, under hösten och vintern, har de två förbunden gemensamt kommit fram till att det bästa alternativet är att förbli två olika förbund med ridsportverksamhet.

Det samarbetsavtal som finns mellan de två förbunden sedan tidigare kommer att fortsätta gälla året ut.

– Det finns skillnader i våra verksamheter som gör det svårt att gå samman. Vi kan som vår organisation ser ut idag inte ansluta Svenska Islandshästförbundet som ett eget förbund hos oss, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

– Om vi ska kunna fortsätta bedriva vår idrottsliga verksamhet kan vi inte vara en integrerad del av Svenska Ridsportförbundet. Vi har tillsammans tittat på olika sätt att hitta en lösning på detta, men landat i att det inte går, säger Anna Ryberg, ordförande för Svenska Islandshästförbundet.

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 fick en från RF oberoende medlingsperson uppdraget att finna en lösning för anslutning av Svenska Islandshästförbundet i en medling mellan Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Riksidrottsförbundet.

Under hösten och vintern har lösningsorienterade samtal hållits mellan parterna och olika lösningar har diskuterats. Förbunden har lärt sig mycket om varandra och båda parter menar att det finns fina förutsättningar för fortsatt god samverkan om än som två skilda förbund.

Samtalen har samordnats av Krister Malmsten på uppdrag av Riksidrottsförbundet.