I mässarenan: Malin Schön

Årets tränare i FEIF visade hur hon tränat hästen Exakt från Fors gård där hon använder klicker som hjälpmedel. Metodiskt gick hon igenom inlärningsprinciper och hur hon belönar önskvärda beteenden. Träningen utgår från hästens egen lust och självbestämmande. Malin frågade Exakt om han hade lust att visa lite uppsutten träning…

Du måste logga in för att läsa den här artikeln.

Registrera/Register