Hippologutbildningen på Wången har fått nya antagningskrav

Date:

HIPPOLOGPROGRAMMET SLU – NYTT INFÖR ANTAGNINGEN 2013 – BEHÖRIGHETSKRAVET PÅ YRKESLIVSERFARENHET TAS BORT, DEN BLIR ISTÄLLET MERITERANDE.

Nuvarande behörighetskrav till hippologprogrammet gällande yrkeslivserfarenhet utestänger många presumtiva hippologer som har mycket erfarenhet och god egen färdighet med hästar utan att ha varit anställd eller ha praktiserat på en arbetsmarknad som i dagens läge är begränsad. Värdet av yrkeslivserfarenheten kvarstår och det är önskvärt men den kan inte anses som helt nödvändig för att följa studierna och för att uppfylla kraven för kandidatexamen hippologi. Det är tydligt att programmets lärare uttrycker att man i utbildningen, under programmets tre år och genom bl. a ökad individualisering, aktivt kan verka för att alla studenter får den utbildning och träning som krävs för att i utbildningens slutskede ha en tillräckligt god erfarenhet för att verka i yrkesrollen som hippolog. Detta är rimligt om man jämför med det tvååriga hippologprogrammet både mot bakgrund av det nya programmets innehåll, exempelvis ca 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning och att utbildningstiden förlängts med ett år.

Behörighetskravet till programmet är fr. o m antagningen 2013:

–  grundläggande behörighet

–   särskild behörighet enligt områdesbehörighet 15/A14 (undantag från kravet på Samhällskunskap 1a2)

–    godkänt antagningsprov

Vill också, i anslutning till detta, informera om att SLU:s rektor (Dnr SLU ua FE.2012.3.1-4061) beslutat om att:

–   behörig sökande till hippologprogrammet som deltar i urvalsgruppen ”antagningsprov”, d v s har gjort ett godkänt prov, får tillgodoräkna sig två tilläggspoäng utöver resultatet på antagningsprovet om kravet för godkänd yrkeslivserfarenhet är uppfyllt,

–    kravet för godkänd yrkeslivserfarenhet är en anställning eller praktikplats inom företag med professionell hästhållning. Praktiktiden ska omfatta minst 6 månader på heltid eller motsvarande längre tid på deltid, dock minst halvtid. Ingen period får vara kortare än 2 månader på heltid (4 månader på halvtid). Praktiken kan även vara gjord inom utbildning under förutsättning att den i övrigt uppfyller kraven på utformning och omfattning.

–   meriterna får tillgodoräknas till och med 30 juni ansökningsåret

 

Läs mer på www.slu.se/hippolog

Bilagor till denna information:

–    pressrelease ang. ändrade behörighetskrav

–    anvisningar för anmälan till hippologprogrammet 2013

Vänliga hälsningar

Anna-Lena Holgersson
Föreståndare och programstudierektor hippologprogrammet

 

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Hippologenheten

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Box 7046, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Ulls väg 27 F

Telefon: 018-672143, mobil: 070-848 86 96

Anna-Lena.Holgersson@slu.sewww.slu.se

Anvisningar för anmälan 2013 hippolog kandidatprogram

Pressrelease ändrad behörighet till hippologen

 

Share post:

Related articles

Sammansvetsat gäng är i full gång med att arrangera NM 2024. Fram till 1 mars kan du köpa rabatterade biljetter!

Planerar du att åka till NM 2024? I år är Danmark värdnation och tävlingarna går av stapeln i...

SIF Avel bjuder in till gratis Worldfengurwebinar den 4 mars

    WorldFengur, databasen där i stort sett hela världens islandshästar är registrerade är en magisk kunskapsbank, även för dig...

Film: Louise Löfgrens och Filippa Hellténs hela clinic från Eurohorse

  Vi har fått möjlighet att publicera Louise Löfgrens och Filippa Hellténs clinic från Eurohorse. Under clinicen visar och förklarar Louise och...

IceFoal- Ny officiell sajt för unghästmönstringar

    Den nya sajten IceFoal som är specialutformad för föl och unghästmönstringar laserades officiellt i veckan. Det är avelsledaren...