Från SIF: Nytt kvalsystem för SM 2020 och framåt

Date:

Nytt kvalsystem för SM 2020 och framåt
Ett beslut om nytt kvalsystem som kommer gälla från och med nu är fattat av SIFs styrelse, baserat på det förslag TS lagt.

Man behöver ha ett grundkval, bestående av 2 kval – uppnådda inom en 24 månadersperiod, varav ett är nyare än 12 månader, räknat från sista anmälningsdatum till SM.
Resultaten ska erhållits på lägst nivå 2 tävling, eller på tävling med motsvarande domarstatus om man erhållit dem utomlands (undantaget tidsgrenarna i pass, se nedan).

När man väl har sitt grundkval räcker det alltså att kvala en gång om året för att vara klar för nästkommande SM, under förutsättning att resultaten är över gällande kvalgräns det året. Även SM-resultaten tillgodoräknas, vilket innebär att man blir direkt kvalad till kommande SM om man når upp till kommande års kvalgräns på SM. Många är alltså redan nu kvalade och klara till SM 2020, exakt vilka det är vet vi när vi spikat kvalgränserna.

Från och med 2021 kommer ett av de två kvalen inom 24 månader behöva vara från en WR-tävling. Undantaget är tidsgrenarna i pass (P1, P2, P3), där det räcker att kvala från två icke WR-anslutna tävlingar, med lägst nivå 4 status.

För sport SM2020 gäller alltså att:
minst 1 kvalresultat måste vara uppnått under perioden 2019-06-20 och 2020-06-20
och
max 1 kvalresultat mellan 2018-06-20 och 2020-06-20

För GKSM2020 gäller att:
minst 1 kvalresultat måste vara uppnått under perioden 2019-08-20 och 2020-08-20
och
max 1 kvalresultat mellan 2018-08-20 och 2020-08-20

Ambitionen är att detta kvalsystem nu ska ligga fast under överskådlig tid och att det är kvalgränser och eventuellt grenar som kan förändras från år till år.

Islandshästsporten ska vara för alla och vi har en geografisk utmaning med vårt långa land. TS kommer att starta en glesbygdsgrupp som ska se över hur vi på ett bra sätt kan stödja de regioner som har svårt att få ryttarunderlag till sina kvaltävlingar och som kämpar med långa avstånd. Bland annat kommer vi titta på möjligheten någon form av ekonomiskt bidrag för att anordna kvalgrundande tävlingar. Ett sådant bidrag behöver dock finansieras, så vi har en del arbete framför oss innan vi kan presentera en färdig lösning

Share post:

Related articles

Spännande utbildningsseminarium på gång. Nya forskningstudier om ryttarens vikt och hästars påverkan på människor

  I januari 2024 kommer Isländska Ridsportförbundets (LH) utbildningskommitté och Horses of Iceland arrangera en serie onlineseminarium på temat ...

“Toppur mår bra, han är pigg och glad”- en pratstund med Jamila Berg

  Ishestnews har fått en pratstund med landslagsryttaren Jamila Berg som så oturligt fick avbryta sin A-final i tölt...

Sadlar – del 2: En sadel som passar ryttaren

I del 1 av vår artikelserie om sadlar koncentrerade vi oss på hur sadeln passar hästen. Nu är...

Isländska barn samlade ihop pengar för att besöka SIHS

  26 barn från lokalföreningen Sprettur på Island har under ett helt års tid haft ett gemensamt mål. Att...