FEIF stödjer ett öppet brev till EU där man fördömer produktion, import och användning av hormon från blodston

Organisationerna som undertecknat det öppna brevet

I början av juni tog FEIF ett beslut att stödja ett öppet brev till Europeiska kommissionen där ett flertal djurskyddsorganisationer ber EU-parlamentet att förbjuda både produktion inom EU och import från länder utanför EU av hormonet PMSG som framställs ur blodet av dräktiga ston. Du kan läsa mer om det här!

Utöver att vara en oetisk produktion så kan även användningsområdet starkt ifrågasättas.

Djurskyddsorganisationerna skrev det öppna brevet som ett svar på att kommisionen inte tänkte fullfölja förbudet. Nu ber man EU-parlamentet att åtminstone uppmärksamma och kommunicera att produktionen av hormonet strider mot EUs lagar och att man fortsätter att arbeta mot ett förbud att importera eller använda hormonet. Om hormonet fortsätter användas måste tillverkare och exportörer arbeta med djurvälfärd i något som kallas ”Good Manufacturing Practise”.

FEIF fördömer både  tillverkningen och misshandeln av ston på så kallade blodfarmer och stödjer de djurskyddsorganisationer som skrivit under det öppna brevet.

Det öppna brevet hittar du här!