Är silverfärgade islandshästar mer nervösa än andra?

Silversvart unghäst. Foto: Chanthal Jonkergouw.

Silverfärgade islandshästar kan ha ett mer nervöst temperament jämfört med hästar med andra färger.

Detta visades i en forskningsstudie vid SLU där hästar som bar på silvermutationen visade ett mer försiktigt beteende i en ny situation – men däremot reagerade de inte starkare i ett rädslotest än hästar av andra färger.

Förklaringen kan vara att silvermutationen inte bara påverkar hästens färg, utan också kan ge upphov till ögonsjukdomar. Att hästen ser sämre kan i sin tur leda till att den blir otrygg i nya situationer.

I samma studie kunde man även visa att hästar som härstammade från hingstar med ett högt BLUP-värde (ett index för avelsvärdering) för temperamentsegenskapen ”Spirit” var mer reaktiva i rädsletestet.

Om resultaten kan konfirmeras i en större studie, så är både silvermutationen och egenskapen ”Spirit” viktiga att ta hänsyn till när man vill bedriva avelsarbete som främjar hälsa och temperament hos islandshäst.

Avel av viss färg ger ögonsjukdom (öppnas i nytt fönster)

Vetenskaplig artikel om forskningen (öppnas i nytt fönster)

Källa: www.hastsverige.se. Publicerat 2013-09-11