Öppet brev om bildandet av framtida avelsförening

Date:

Marcus Ljunqvist.
Foto: Sandra Marin.

Ishestnews fick ett öppet brev från Marcus Ljungqvist som berör en het potatis inom vår sport:

Hej alla islandshäst och avelsintresserade i Sverige.

På en FB grupp pågår en livlig debatt om framtidens organisation av avelsintresserade. Följ gärna den:

http://www.facebook.com/groups/284431338341294/?fref=ts

Nu vill jag poängtera att jag bara representerar min egen uppfattning och att jag inte är speciellt intresserad av att gå i polemik – det viktigaste är att den energi som finns i engagemanget för svensk islandshästavel kanaliseras i konstruktiv förändring.

Dessutom tror jag att det är viktigt att alla känner att de kan komma till tals.

Så som jag uppfattar det finns det många som vill se förändring och att Aveln tydligare kommer på agendan.

Om en samling människor inte upplever att de kan påverka eller verka inom en befintlig struktur föds behov av förändring.
Det kanske inom strukturen eller utom den.

Jag tror man skall akta sig för att dra för långtgående slutsatser om splittring, eller konkurrerande förbund. Det är ingen betjänt ut av. Men vår hästras är inte heller betjänt av toppstyrning, brist på kontakt mellan uppfödare och förtroendevalda eller bristen på möjligheter till lokal/regional former för samarbete i avels frågor.

“Islandshäst-Sverige” om man kan använda det som begrepp om all islandshästverksamhet, förbund, klubbar och verksamheter är en helt annan verklighet idag än 1970 talets. Jag tror inte att det finns någon grundläggande oenighet om avelsmål eller reglementen.
Splittring blir det om man har olika mål och inte har ett intresse av att arbeta tillsammans.

Som jag tolkar Islandshästförbundets RF-ansökan där det i klartext står att
” SIF är ett renodlat sport- och idrottsförbund” , är det fullt rimligt att de som är uppfödare av Islandshäst hittar ett eget forum för att driva sina frågor.
Kanske kan avelsföreningen Idunn skapa regionala avdelningar och där igenom fylla den funktionen, men jag är inte säker att det går att förena med RF-föreningsstruktur / eller om viljan finns till det inom Idunn ( Karin ? ).

Eftersom en stiftelse inte kan ha några medlemmar, kanske ett eventuellt ASIH kan vara stiftelsen inofficiella medlemskår. På något sätt måste det skapas en dialog och former för den dialogen mellan de som sitter på den reella makten och pengarna ( stiftelsens styrelse ) och de som defacto finansierar verksamheten. ( landets uppfödare av Islandshäst )

Om vi tittar lite utanför vår egen lilla sfär på exempelvis: Trav-Sverige – så finns där en mängd samverkade organisationer, så som amatörtränare föreningar, proffstränare dito, hästägare-föreningar, lokala travsällskap mm.

På Island finns en hel kader av olika samverkande föreningar: Felag hrossabænda, Landsamband hestmanna, Proffstränare föreningen FT osv. Varför skulle vi som moderna människor inom “islandshäst-Sverige” inte kunna hitta samverkansformer mellan olika former av intressegrupper?

I vårt Islandshäst-Sverige måste vi skapa en struktur som möjliggör och främjar att fler människor engagerar sig på lokal, regional och nationell nivå inom sitt intresse område.
Den nöten är kvar att knäcka och SIF i sin nuvarande kostym har inte förmått att fånga upp den / entusiasmerade till ett breddat engagemang.

Jag tycker att den debatt och de tankar som väcks här i denna debatt ger hopp om liv för det “gamla skrället SIF”. Vi måste bara vara modiga nog att tänka i nya banor och samtidigt få med oss människorna / medlemmarna. Annars tappar förbundet legitimitet och då är det riktigt illa.

Jag ser en separat avelsförening som en möjlighet. Andra ser det uppenbarligen som onödigt / farligt. Jag vill gärna ha konkreta alternativ på hur uppfödarna som kollektiv skall kunna påverka utveckling och aktivt delta i beslutsprocesserna. Konkreta alternativ på hur man skapar former för samverkan. Så ös på med förslag och tankar så vi kommer någon vart.

Ha det gott ute i landet.

Hälsar Marcus Ljungqvist

Ps: Har DU inte svarat på frågan i gruppen så gör gärna det

Bör det bildas en separat avelsförening för islandshäst? Dvs en intresseförening för islandshästuppfödare som bevakar våra intressen och för vår talan. Förslagsvis ASIH – Avelsföreningen för Svensk IslandsHäst. som en syster förening till ASVH och ASVT ( för halvblod och travuppfödare ).

4 svarsalternativ:

1. Ja, och jag är intresserad att vara medlem i den föreningen

2. Nej, onödigt

3. Ja, men jag vill inte vara med

4. Kanske, känner mig osäker om det är bra….

Frågan finns i flödet i gruppen och just nu har 97 personer uttryckt sin åsikt.

Share post:

Previous article
Next article

Related articles

Ska du till Landsmót? Bästa hästfesten och I år kommer även sportgrenarna att vara med.

  I år är det Landsmóts-år och är man på Island så märks det redan. Det förbereds, tränas och...

– Att bli arg på rädslan är som att hälla bensin på elden, säger Linda-Marie Lundqvist, legitimerad pyskolog

Linda-Marie Lundqvist har jobbat med islandshästar, gått ett år på Hólar och är legitimerad psykolog. Efter en ridolycka...

– Målet är att jag ska sitta centrerat och kommunicera med små hjälper, förklarar Beatrice von Bodungen

Beatrice von Bodungen har med sin Hördur frá Varmadal gått från klarhet till klarhet. Under förra årets SM gjorde vi en...

Rekordintresse för ny islandshästtävling – fokus på ungdomar och välgörenhet

Islandshästar, käpphästtävling, marknadsgata och lotteri till förmån för Min Stora dag när Hella Islandshästar och Nannarps Gård satsar...