Nyheter från WorldFengur

I veckan har WorldFengur fått några nya funktioner. B la kan man nu hitta en ”free zone” på flera olika språk (utan att inneha abbonnemang) där man kan hitta information om varje registerad häst.
En annan ny och mycket trevlig nyhet är att man kan lägga ut bilder på sin/a häst/ar genom ”Min paddock”. Bilderna måste vara i .jpg eller .gif format och i skala 1,5:1 för liggande bilder och (468×312 pixlar) eller 1:1,5 för stående bilder (312×468 pixlar).