Islandshästen lanseras som varumärke

a
På Island har man på politisk nivå beslutat om ett projekt där islandshästen ska marknadsföras internationellt som ett eget varumärke. Den första fasen av detta fyra år långa projekt är i gång och leds av Jelena Ohm som är utbildad vid universitetet i Reykjavik och dessutom har hon en diplomutbildning i hästkunskap från Hólar och tillika ridlärarutbildning från Hólar.

Jelena kommer ha ett nära samarbete med projektgruppen som består av 10 olika personer från hästnäringen och lantbruks och fiskedepartementet liksom från kultur och utbildningsdepartemenet. Målet med projektet är att bygga upp islandshästen som ett unikt varumärke, öka intäkter av hästförsäljning, produkter och tjänster runt rasen i helhet.

Grundpelarna i varumärket är islandshästens viktiga historiska och kulturella roll på Island och att man genom islandshästen har nära till natur, trevligt sällskap och äventyr!
Finasieringen av projektet pågår fortfarande och Islands regering kommer att lägga 25 miljoner ISK (ca. 1.6 milj. SEK) under dessa fyra år. Jelenas första uppdrag är att presentera projektet på FEIF:s utbildningsseminarie i Holland som hålls i februari.