Hästexporten till Sverige ökar

På denna video kan man följa en export från Island till Sverige.

 

Ny statistik  från Islands bondeförbund (som även sköter administrationen av WorldFengur) visar att Tyskland ligger i topp som importland  med 502 importerade hästar från Island t o m november månad 2014.  Sverige har importerat näststörst antal hästar,153 stycken som är en markant ökning från 2013 då 97 hästar exporterades till Sverige. Hitintills har 1.126 hästar exporterats från Island under året.

 

Period: 01.01.2014-25.11.2014

Förkortning: Land: A-certifierat Antal:

AT Österrike 34 75
AU Australien 2 3
BE Belgien 2 7
CA Kanada 1 2
CH Schweiz 28 76
DE Tyskland 141 502
DK Danmark 44 115
ES Spanien 1 1
FI Finland 10 31
FO Fäöarna 9 20
FR Frankrike 4 10
GB Storbritannien 2 10
LI Lichtenstein 1 1
NL Holland 13 34
NO Norge 15 54
PL Polen 1 3
SE Sverige 56 153
SI Slovakien 1 6
US USA 9 23

Totalt: 374 1.126

Källa: Worldfengur.com