Exporten från Island ökar

Foto: horseexport.is

Ny statistik  från Islands bondeförbund (som även sköter administrationen av WorldFengur) visar att för årets 9 första månader har antalet exporthästar ökat. Nästa exportplan till Sverige är beräknat till den 2 november och det är nästintill fullbokat.

Export från Island, januari-september 2012:

2010  =  557 hästar

2011  =  732 hästar

2012  =  803 hästar