VM-nytt

Den 4-11 augusti är det dags  för VM i Berlin. Tyskarna är laddade inför att arrangera VM i Berlin och här är en PR-film för årets största evenemang.  Islänningarna har börjat sina förberedelser inför VM och nytt för i år är att Julio Borba  kommer att ingå i tränarstaben för de isländska landslagsryttarna.
Olil Amble och Rúna Einarsdóttir ingår även som landslagstränare.
Kriterierna för de svenska avelshästarna är klara och finns här:

Nedanstående kvalitetskrav gäller för uttagning av svenskfödda avelshästar till landslaget för VM. 2 avelshästar tas ut i varje åldersgrupp, företrädesvis 1 hingst / 1 sto. Om minimikrav ej infrias kan två hästar av samma kön tas ut i en åldersgrupp.
Kvalitetskrav:
1. 5- års hingstar 8.15
2. 5-års ston 8.05
3. 6-års hingstar 8.25
4. 6-års ston 8.15
5. 7-års hingstar & äldre 8.30
6. 7-års ston & äldre 8.20
4-gångare skall ha minst 8.5 för tölt/kort tölt och 5-gångare skall minst 8.0 för tölt/kort tölt.
Om två hästar i en åldersgrupp har samma totalpoäng uttas den häst, som har högst totalpoäng för ridegenskaper. Vid samma poäng för ridegenskaper väljs häst med högst poäng för tölt. Endast hästar med 5.0 i pass godtas som 4-gångare.
För 5-gångare med samma poäng för ridegenskaper är poäng för pass utslagsgivande. Vid samma poäng för pass gäller högsta poäng för tölt som urvalskriterium.
Avelshästar uttas under bedömningarna fram till den 20 juni.
Avelssektionen förbehåller sig rätten att avvika från ovan givna kriterier.
Ägare till avelshästarna informeras i god tid före anmälningstidens utgång till VM.
Det åligger ägare till uttagen häst att ansvara för att hästen är i god kondition och träning inför VM.

Källa: SIF