SIF Avel söker driven och engagerad avelskonsulent

Foto: Ishestnews/Sandra Marin.

Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel (SIF Avel) är officiell avelsorganisationen för islandshästen i Sverige. Islandshästen har de senaste årtiondena etablerat sig som sport- och fritidshäst i stor omfattning och är i dag den tredje största hästrasen i Sverige. Den svenska uppfödningen av islandshäst har utvecklats väl och håller i dag hög internationell klass.
Avelsarbetet följer de riktlinjer som finns fastställda i den internationella stamboken WorldFengur. I avelsorganisationens regi genomförs årliga avelspremieringar, föl- och unghästmönstringar samt olika utbildningsaktivteter.
SIF Avel har för närvarande sitt kansli i Ridsportens Hus, Strömsholm.
För att ytterligare förstärka det svenska avelsarbetet har styrelsen för SIF Avel beslutat att utlysa en heltidstjänst som avelskonsulent

Arbetsinnehåll

 • Leda avelsorganisationens operativa arbete
 • Handha de internationella kontakterna och i förekommande fall representera svensk islandshästavel internationellt
 • Handha kontakterna med myndigheter och samarbetsorgan
 • Ansvara för att interna och externa regelverk hålls uppdaterade
 • Samordna informationsverksamheten
 • Avelsutbildning och avelsrådgivning
 • Följa kunskapsutvecklingen inom hippologin
 • Utarbeta underlag för verksamhetsplanen

Önskvärda Kvalifikationer

 • Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper inom husdjursuppfödning /hästuppfödning och avelsarbete
 • Dokumenterad organisatorisk förmåga
 • Social kompetens
 • Gärna examinerad agronom, hippolog eller motsvarande

 Organisation

 • Avelskonsulenten rapporterar till SIF Avels styrelse
 • Ekonomiskt ansvar inom fastställd budget
 • Geografisk placering kan diskuteras

Ansökan, som behandlas konfidentiellt, innehållande CV, referenser och löneanspråk skickas till ordförande i SIF Avel senast den 1/12-2015

John Ljungqvist
Gerstorp Tjärarp 4
58599 Linköping
Tel 0708-371344

som också gärna svarar på frågor och lämnar ytterligare information